Zapisz się

Uwaga! W ciągu jednego dnia można wziąć udział w jednych warsztatach.
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na 7 dni przed jego terminem, organizator zastrzega sobie prawo do nie zwracania uiszczonej opłaty.

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 26.08 do 08.09 w przypadku rezygnacji, nie dokonujemy zwrotu pieniędzy za warsztaty.

Zachęcamy wszystkich do wykupienia ubezpieczenia NNW.

W warsztatach mogą również brać udział osoby, które ukończyły 16 lat, za pisemną zgodą rodziców.

Formularz

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Warsztaty, Sobota - 7.09.2019
Warsztaty, Niedziela - 8.09.2019