warsztaty

Wspinanie

Uczestnicy warsztatu zapoznają się z podstawowymi zasadami wspinaczki w Tatrach.
Prowadzący: Marek Kazior - Przewodnik IVBV/UIAGM

Miejsce warsztatów: Mnich

Obowiązkowe wyposażenie
Niezbędne wyposażenie uczestników - ciepła odzież, kask, uprząż, buty wspinaczkowe, 3 zakręcane karabinki, przyrząd zjazdowy, rep.

« powrótzapisz się »