warsztaty

Poruszanie się w terenie eksponowanym z elementami wspinania

Uczestnicy warsztatu zapoznają się z podstawowymi zasadami poruszania się w terenie eksponowanym, wspinaczki oraz asekuracji.
Prowadzący: Piotr Mazik i Grzegorz Kubicki - Przewodnik Tatrzański II klasy (SWPT)

Miejsce: Hala Gąsienicowa

Obowiązkowe wyposażenie
Niezbędne wyposażenie uczestników - ciepła odzież, kask, uprząż, 3 zakręcane karabinki, przyrząd zjazdowy, rep.

« powrótzapisz się »