warsztaty

Nawigacja

Nawigacja i wybór drogi oraz ocena zagrożeń w terenie (przygotowanie do działania poza Tatrami oraz podczas podejść i zejść z dróg wspinaczkowych w Tatrach).
Prowadzący: Jacek Bilski - przewodnik IVBV/UAIGM, ratownik TOPR.

Miejsce: Dolina Bystrej

Obowiązkowe wyposażenie
Niezbędne wyposażenie uczestników - odzież i obuwie zapewniające ochronę w trudnych warunkach atmosferycznych.
Zalecane wyposażenie uczestników warsztatów: mapa Tatr 1:25000, linijka, kątomierz, kompas z celownikiem, mapowy odbiornik nawigacji satelitarnej Garmin lub smartfon z zainstalowaną aplikacją Orux i portem USB mikro. Istnieje możliwość zainstalowania aplikacji Orux podczas warsztatów.

« powrótzapisz się »